Kaupunginvaltuuston 27.4.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

37. / 340 §

Kaupunginvaltuuston 27.4.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 27.4.2022 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

94 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

95 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

96 §, Kyselytunti

Ei toimenpidettä.

97 §, Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

98 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainitulle ja Helsingin käräjäoikeudelle.

99 §, HUS-yhtymän perussopimuksen hyväksyminen

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle, Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle, Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle, Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle, HUS-kuntayhtymälle, väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän jäsenille sekä sosiaali- ja terveysministeriölle.

Tiedoksi sosiaali- ja terveystoimialalle sekä kaupunginkanslialle.

100 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotontille (Kalasatama tontti 10658/10)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote varauksensaajalle ja kaupunkiympäristön toimialalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja kaupunkiympäristön toimiala maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palveluille.

101 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotonteille (Honkasuo, tontit 33359/1 ja 2, 33361/2 sekä 33363/10)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote varauksensaajille ja kaupunkiympäristön toimialalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja kaupunkiympäristön toimiala maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palveluille.

102 §, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite yökaupunginosan tai -korttelien perustamisesta

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

103 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 10-14 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna