Toimitusjohtajan tilannekatsaus

6. / 67 §

Toimitusjohtajan tilannekatsaus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta (Stara)

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi toimitusjohtaja Timo Martiskaisen tilannekatsauksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

puheenjohtaja
Timo Laitinen