Ilmoitusasiat

2. / 34 §

Ilmoitusasiat

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 13.3.2024 § 60

Tilojen vuokraaminen Helsingin kuvataidelukion ja Kallion lukion yhteisten taiteiden ja yleisopetuksen tiloiksi (Siltavuorenpenger 10)

HEL 2023-001478 T 02 08 03 00

Kvsto 13.3.2024 § 61

Keskitettyjen vainajatilojen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

HEL 2022-008567 T 10 06 00

Kaupunginhallitus (khs)

Khs 4.3.2024 § 127

Y-tonttien varaaminen kaupungin asuntotuotantopalvelulle tehostetun palveluasumisen hankkeiden suunnittelua varten

HEL 2023-016039 T 10 01 01 00

Khs 4.3.2024 § 128

Päiväkoti Pasila pohjoisen uudisrakennuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

HEL 2020-006217 T 10 06 00

Khs 4.3.2024 § 130

Lausunto ympäristöministeriölle rakentamislain muutosluonnoksesta

HEL 2024-001130 T 03 00 00

Khs 11.3.2024 § 146

Päiväkotikäyttöön tulevan uudisrakennuksen hankesuunnitelma
(Meri-Rastila, Harbonkatu 8)

HEL 2024-000448 T 10 06 00

Kaupunginkanslia

Asemakaavan hyväksyminen: Kaarela, Vellikellontie 4

Kaupunginvaltuusto on 13.3.2024, 62 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Kaarela, Malminkartano, tontti 33245/4 sekä katualueet, piirustus nro 12845, Vellikellontie 4.

HEL 2022-006146

Asemakaavan hyväksyminen: Vartiokylä, Myllärintie 10

Kaupunginvaltuusto on 13.3.2024, 63 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Vartiokylä, tontit 45110/9 ja 10 sekä puistoalue, piirustus nro 12813, Myllärintie 10.

HEL 2019-001988

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. tekninen johtaja
Hannu Seppälä

Lisätietojen antaja

Marianne Hirsikko, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 64373

marianne.hirsikko@hel.fi