Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

12. / 38 §

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi, että johtokunnan puheenjohtajan ilmoitukset viikolta 1 - 5/2019, ettei ota/esittele otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksiköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

 
§
Toimitusjohtaja
1 – 19
Yhteiset palvelut, hallintojohtaja
1 – 3
Toiminnanohjaus, yksikön johtaja
1
Infra ja kalusto, yksikön johtaja
1 – 7
Kunnossapito, yksikön johtaja
1 – 8
Liikennöinti, yksikön johtaja
1 – 2
 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström