Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

10. / 92 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 22.4.2020

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 20.4.2020 § 242 Asia/2

V 6.5.2020, Liikenneliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta
HEL 2020-004134 T 00 00 02

Khs 20.4.2020 § 250 Asia/11

Espoon ja Helsingin Raide-Jokeri -hankkeen suunnittelun ja toteutuksen yhteistyösopimuksen muutos
HEL 2020-001873 T 00 01 06

Khs 20.4.2020 § 256 Asia/17

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikoilla 15 ja 16
===
liikenneliikelaitos 16.4.2020
===

Khs 27.4.2020 § 261 Asia 4

V 6.5.2020, Liikenneliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta
HEL 2020-004134 T 00 00 02

Elinkeinojaosto 23.3.2020

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi