Kokouksessa jätetyt aloitteet

26. / 253 §

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Valtuutettujen aloitteet

  • valtuutettu Minna Lindgrenin aloite apuvälineiden palautuksen sujuvoittamisesta
  • valtuutettu Jukka Järvisen aloite korvaushoidon hallitusta alasajosta
  • valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite Nordenskiöldin aukion lippakioskin siirtämiseksi Linnankosken puistoon

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje