Informaatio Kunta10-tutkimuksen tuloksista

3. / 26 §

Informaatio Kunta10-tutkimuksen tuloksista

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Esitellään HKL:n Kunta10-tutkimuksen tulokset ja tulosten perusteella sovittuja kehittämistoimenpiteitä.

Asian tarkempi esittely kokouksessa.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi