Kokouksessa jätetyt aloitteet

8. / 57 §

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Talousarvioaloitteet

 • valtuutettu Terhi Peltokorven ym. talousarvioaloite kotihoidon tuen kuntalisän palauttamisesta 1-2 -vuotiaille lapsille
 • valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloite Kalasataman kirjaston suunnittelusta
 • valtuutettu Hilkka Ahteen ym. talousarvioaloite Rintasyöpäseulontojen ulottamisesta 70-74 vuotiaisiin
 • valtuutettu Mia Nygård-Peltolan ym. talousarvioaloite jalkakäytävien puhtaanapitosta
 • valtuutettu Mia Nygård-Peltolan  ym. talousarvioaloite ulkokuntosalien suunnitelmasta, mm. Lauttasaareen ja muualle Helsinkiin
 • valtuutettu Timo Harakkan ym. talousarvioaloite automaattisesta liikenneturvallisuusvalvonnasta Oulunkyläntielle
 • valtuutettu Tuomas Rantasen ym. talousarvioaloite WC:n, pukutilojen ja maisemaan sopivan valvojakopin saamisesta Tuorinniemen uimarannalle
 • valtuutettu Sinikka Vepsän ym. talousarvioaloite kouluterveydenhoitajien lisäämisestä kouluterveydenhuoltoon
 • valtuutettu Sinikka Vepsän ym. talousarvioaloite Koillis-Helsingin liikenneturvallisuuden parantamisesta
 • valtuutettu Sinikka Vepsän ym. talousarvioaloite lähihoitajien oppisopimuspaikkojen lisäämisestä vanhuspalveluihin
 • valtuutettu Mika Ebelingin ym. talousarvioaloite kotihoidon tuen Helsinki-lisästä 1-3 -vuotiaille
 • valtuutettu Mia Nygård-Peltolan ym. talousarvioaloite Helsingin toimialojen organisaatioiden toimistotilojen tarpeen ydinkeskustassa arvioinnista
 • valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloite Harjun nuorisosalon peruskorjauksesta
 • valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloite tekojääkentästä Tapulikaupungin liikuntapuistoon
 • valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloite varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden parantamisesta ja kolmiportaisen tuen turvaamisesta
 • valtuutettu Johanna Sydänmaan ym. talousarvioaloite liikunnan laitosavustusten nostamisesta
 • valtuutettu Johanna Nuortevan ym. talousarvioaloite varhaiskasvatuksen mitoituksen määrittelyn muuttamisesta ja tarvittavan lisähenkilöstön palkkauksesta
 • valtuutettu Johanna Nuortevan ym. talousarvioaloite oppisopimusopiskelupaikkojen lisäyksestä varhaiskasvatukseen ja terveyhdenhuoltoon
 • valtuutettu Johanna Nuortevan ym. talousarvioaloite iäkkään henkilön kuljetustuen laajentamisesta 18 yhdensuuntaiseen matkaan kuukaudessa
 • valtuutettu Juha Hakolan ym. talousarvioaloite tukiperhetoiminnan matkakulukorvauksesta
 • valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. talousarvioaloite Ecologists at Risk turvaresidenssitoiminnan aloittamisesta
 • valtuutettu Hilkka Ahteen ym. talousarvioaloite palvelusetelin arvon määrityksestä ja tarkistuksesta henkilökohtaista apua järjestettäessä
 • valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. talousarvioaloite globaalista vastuusta Helsingissä
 • valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloite varhaiskasvatuksen suunnittelutuntien huomioimisesta

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet

 • valtuutettu Matti Niirasen ym. aloite sotiemme veteraanien perinnön vaalimista
 • valtuutettu Hilkka Ahteen ym. aloite maksuttomista liikuntapalvelut omaishoitajille
 • valtuutettu Eva Biaudet'n ym. aloite vaihdevuosineuvontatoiminnasta Helsinkiin
 • valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. aloite yksityisten ilotulitteiden käytön kieltämisestä Helsingin kantakaupungin alueella
 • valtuutettu Seija Muurisen ym. aloite työryhmästä määrittelemään sote-toimialan henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen vaikuttavia toimia
 • valtuutettu Nora Grotenfeltin ym. aloite välipalan tarjoamisesta oppilaille, joiden tunnit jatkuvat lounaan jälkeen yli kolme tuntia
 • valtuutettu Mika Ebelingin ym. aloite Kiovasta Helsingin ystävyyskaupunki
 • valtuutettu Sami Muttilaisen ym. aloite lasten leikkipuistojen hävikkiruoan jakamisesta aikuisille

Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje