Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1. / 13 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla tarkastuslautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Iida Haglundin ja Sandra Hagmanin sekä varatarkastajaksi Dani Niskasen.

Käsittely

Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Iida Haglund ja Sandra Hagman sekä varatarkastajaksi Dani Niskanen.

Tarkastuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Nita Austeron ja Mikael Jungnerin sekä varatarkastajaksi Dani Niskasen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

Nuutti Hyttinen