Kaupunginvaltuuston 13.4.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

22. / 299 §

Kaupunginvaltuuston 13.4.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 13.4.2022 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

82 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

83 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

84 §, Nuorten aloitteet ajalta 1.7.−31.12.2021

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

85 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

86 §, Hallintosäännön muuttaminen, valtuutetun aloitteen käsittely

Ei toimenpidettä.

87 §, Lausunto Vantaan kaupunginhallitukselle kuntarajan siirtoa koskevasta kunnan jäsenen esityksestä

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote lausunnon pyytäjälle.

Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle.

88, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotonteille (Toukola, tontit 23905/8 ja 10)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote varauksen saajalle ja kaupunkiympäristön toimialalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja kaupunkiympäristön toimiala maaomaisuuden kehittäminen ja tontit – palveluille.

89 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotontille (Laajasalo, Kruunuvuorenranta, tontti 49339/1)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote varauksen saajalle ja kaupunkiympäristön toimialalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja kaupunkiympäristön toimiala maaomaisuuden kehittäminen ja tontit – palveluille.

90 §, Vuokrausperiaatteiden vahvistaminen Pakilassa sijaitsevalle tontille liikuntahallin rakentamista varten (Kiinteistö Oy Namika Areena)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Kiinteistö Oy Namika Areenalle.

91 §, Kaarelan Kantelettarentie 9:n asemakaavan muutos (nro 12275)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle/Vesihuolto, kaavamuutoksen hakijalle ja Kymp/Taloudentuelle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle ja asemakaavoitukselle.

92 §, Vuosaaren Furuborginkatu 6 ja 8 asemakaavan muuttaminen (nro 12671)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, kaavamuutoksen hakijalle ja Kymp/Taloudentuelle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle ja asemakaavoitukselle.

93 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 12 - 21 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna