Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 28.4.−2.5.2022 tekemien päätösten seuraaminen

13. / 297 §

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 28.4.−2.5.2022 tekemien päätösten seuraaminen

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen kaupunkiympäristön toimialan viranomaisten 28.4.−2.5.2022 tekemiä päätöksiä.

Kuntalain 92 §:n mukaan toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita. Otto-oikeutta ei saa siten käyttää mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin poikkeamisasioihin.

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus

Maankäyttöjohtaja

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tonttipäällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tontit, yksikön päällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, asuntotontit, tiimipäällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, yritystontit, tiimipäällikkö

Liikenne- ja katusuunnittelu, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

Tilat-palvelu, tilapäällikkö

Tilat-palvelu, asiakkuusyksikkö 2, yksikön päällikkö

Tilat-palvelu, yritysvuokraustiimi, tiimipäällikkö

Tilat -palvelu, projektitiimi 2, tiimipäällikkö

Asuntotuotanto, asuntotuotantopäällikkö

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, asuntopalvelut, yksikön päällikkö

Kaupunkimittauspalvelut, kartat ja paikkatiedot, yksikön päällikkö

Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut, kunnallinen pysäköinninvalvoja

Ympäristöpalvelut, elintarviketurvallisuusyksikkö, yksikön päällikkö

Ympäristöpalvelut, ympäristöterveysyksikkö, yksikön päällikkö

Ympäristöpalvelut, ympäristövalvonta, tiimipäällikkö

Hallinto- ja tukipalelut

Hankintapäällikkö

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 28.4.2022

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Kristina Montell, va. yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 36421

kristina.montell@hel.fi