Kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.11.2022 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

17. / 855 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.11.2022 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.11.2022 jätettyihin aloitteisiin vastataan seuraavasti:

Kaupunginhallitus (käsittely kaupunginvaltuustossa)

  • valtuutettu Mari Holopaisen aloite liikennevalojen äänimerkeistä esteettömyyden parantamiseksi
  • valtuutettu Reetta Vanhasen aloite työpaikkojen imetysmyönteisyydestä
  • valtuutettu Otto Meren aloite Lenininpuiston nimeämisestä uudelleen
  • valtuutettu Laura Korpisen aloite Esplanadin katujärjestelyistä

Kaupunginhallitus

  • valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite Helenin kantaverkkomaksualennuksen siirtämisestä asiakkailleen

Kaupunkiympäristölautakunta

  • valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Vuosaaren Isonvillasaarentien liikenneturvallisuudesta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

  • valtuutettu Johanna Nuortevan aloite lumen säilytyksestä hiihtolatuja varten

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.11.2022 jätettiin seitsemän aloitetta. Kokouksessa jätetyt aloitteet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallitus jakaa aloitteet vastattavaksi hallintosäännön 30 luvun 11 ja 12 §:issä määrätyin perustein.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi