Pöytäkirjan tarkastajien valinta

2. / 75 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Matias Pajulan ja Mikael Jungnerin sekä varatarkastajiksi Pia Pakarisen ja Joel Harkimon.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Matias Pajulan ja Mikael Jungnerin sekä varatarkastajiksi Pia Pakarisen ja Joel Harkimon.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje