Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

2. / 225 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavia päätöksiä:

 • Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
  • 24.10.2018 § 66 Hankinta, eräiden suomen- ja ruotsinkielisten peruskoulujen ja lukioiden erikoisikkunoiden pesut ja yläpölyjen poistot ajalla 1.11.2018 - 31.1.2019 
  • 23.10.2018 § 65 Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon hankinta 
 • Hallintojohtaja
  • 26.10.2018 § 210: Skidit liikkuu ry:lle maksettavan avustuksen ennakko perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2018 - 2019
  • 26.10.2018 § 209: Päiväkoti Borgströminmäen irtokalustehankinta, minikilpailutus
 • Varhaiskasvatusjohtaja 26.10.2018 § 45: Virkasuhteen täyttäminen, varhaiskasvatusyksikköBorgströminmäki
  päiväkodinjohtajan virka työavain 5-1823-18
 • Hankintapäällikkö
  • 26.10.2018 § 2: Malminkartanon päiväkodin paviljongin irtokalustehankinnat, minikilpailutus
  • 26.10.2018 § 3: Päiväkoti Käpylinnan irtokalustehankinta, minikilpailutus
  • 26.10.2018 § 4: Palveluverkkoprosessin kehittämisen ja yhtenäistämisen konsulttipalvelun hankinta
 • Tietohallintopäällikkö 17.10.2018 § 28: Adoben Creative Cloud -sovelluspaketin hankinta
 
 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen