HKL:ssä käytetyt puitesopimusjärjestelyt

6. / 160 §

HKL:ssä käytetyt puitesopimusjärjestelyt

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL hyödyntää puitejärjestelyjä useissa toistuvissa hankinnoissa, joissa ei ole tarkoituksenmukaista tehdä jokaisesta toimeksiannosta erillistä kilpailutusta. Puitejärjestelyssä HKL on järjestänyt normaalin hankintamenettelyn mukaisen kilpailutuksen, jolla puitejärjestelyyn valitut toimittajat on valittu. Puitejärjestelyssä sovitaan tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintoja koskevat hinnat ja arvioidut määrät sekä muut ehdot. Tämä mahdollistaa useiden pienempien toimeksiantojen toteuttamisen kokonaistaloudellisesti edullisemmin ja sujuvasti.

Asian tarkempi esittely kokouksessa.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi

Lisätietojen antaja

Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 20911

jukka.hamalainen@hel.fi