Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

23. / 49 §

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Talousarvioaloitteet

  • valtuutettu Reetta Vanhasen ym. talousarvioaloite  kauramaidon tarjoamisesta päiväkodeissa ja kouluissa
  • valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloite lukioiden opintojaksotarjonnan parantamisesta ja ryhmäkokojen pienentämisestä
  • valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloite ammatillisen koulutuksen resurssoinnin parantamisesta
  • valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloite oppimisen ja koulunkäynnin tuen resurssien ja pd-rahan lisäämisestä
  • valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloite lukion opinto-ohjauksen resursoinnin parantamisesta
  • valtuutettu Anniina Iskaniuksen ym. talousarvioaloite säänmukaisten ulkovaatteiden ja jalkineiden hankkimisesta varhaiskasvatuksen työntekijöille

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Elina Kauppilan ym. aloite luonnonvaraisten eläinten auttamisesta

Kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan ym. aloite frisbeegolfradasta Malmin entiselle lentokentälle

Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje