Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

1. / 138 §

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut.

 • Juhana Vartiainen tilalle Heimo Laaksonen
 • Mia Nygård-Peltola tilalle Matti Niiranen
 • Sari Sarkomaa tilalle Sirpa Asko-Seljavaara
 • Nina Suomalainen tilalle Mukhtar Abib
 • Fatim Diarra tilalle Johanna Sydänmaa
 • Johanna Nuorteva tilalle Nina Miettinen
 • Emma Kari tilalle Sanna Vesikansa
 • Tuula Haatainen tilalle Jukka Järvinen
 • Timo Harakka tilalle Fardoos Helal
 • Veronika Honkasalo tilalle Ajak Majok
 • Mai Kivelä tilalle Sandra Hagman
 • Jussi Halla-aho tilalle Mikko Paunio
 • Tom Packalén tilalle Marko Kettunen
 • Eva Biaudét tilalle Petrus Pennanen
 • Nina Grotenfelt tilalle Byoma Tamrakar
 • Harry Harkimo tilalle Kimmo Niemelä
 • Laura Kolbe tilalle Eeva Kärkkäinen

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 • Mari Holopainen
 • Pia Pakarinen
 • Atte Kaleva

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje