Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 18.11.−24.11.2021 tekemien päätösten seuraaminen

19. / 675 §

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 18.11.−24.11.2021 tekemien päätösten seuraaminen

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen kaupunkiympäristön toimialan viranomaisten 18.11.-24.11.2021 tekemiä päätöksiä. Kuntalain 92 §:n mukaan toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita. Otto-oikeutta ei saa siten käyttää mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin poikkeamisasioihin.

Kaupunkiympäristön toimiala

Toimialajohtaja

Maankäyttö ja kaupunkirakenne - palvelukokonaisuus

Maankäyttöjohtaja

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tonttipäällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, asuntotontit, tiimipäällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, yritystontit, tiimipäällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, maaomaisuuden hallinnan tuki, yksikön päällikkö

Liikenne- ja katusuunnittelu, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

Rakennukset ja yleiset alueet - palvelukokonaisuus

Tekninen johtaja

Asuntotuotanto, asuntotuotantopäällikkö

Tilat –palvelu, asiakkuusyksikkö 1, yksikön päällikkö

Tilat –palvelu, asiakkuusyksikkö 3, yksikön päällikkö

Tilat –palvelu, yritystilat-yksikkö, yksikön päällikkö

Tilat –palvelu, yritysvuokraustiimi, tiimipäällikkö

Tilat -palvelu, projektitiimi 1, tiimipäällikkö

Tilat –palvelu, sähkötekniikkatiimi, tiimipäällikkö

Yleiset alueet –palvelu, infrapäällikkö

Yleiset alueet –palvelu, projektirakennuttaminen, yksikön päällikkö

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, asukas- ja yrityspalvelupäällikkö

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, asuntopalvelut, yksikön päällikkö

Kaupunkimittauspalvelut, kartat ja paikkatiedot, yksikön päällikkö

Ympäristöpalvelut, ympäristöterveysyksikkö, yksikön päällikkö

Hallinto- ja tukipalvelut

Tietohallintopalvelut, tietohallintopäällikkö

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 18.11.2021

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Pirjo Moberg, hallintosihteeri, puhelin: +358 9 310 31507

pirjo.moberg@hel.fi