Kaupunginvaltuuston 8.5.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

30. / 361 §

Kaupunginvaltuuston 8.5.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 8.5.2019 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1-3
Ei toimenpidettä.
 
 
4, 5
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
 
 
 
Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.
 
 
6
Tiedoksi kaupunginkanslialle, toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille, lautakunnille ja johtokunnille sekä tytäryhteisöille.
 
 
 
Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
 
 
7
Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden toimitilavuokrausyksikön päällikön tekemään päätöksen mukaiset vuokrasopimukset sekä tekemään vuokrasopimuksiin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.
 
 
 
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote vuokranantajille.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle.
 
 
8
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.
 
 
9-12
Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna