Ilmoitusasiat

2. / 287 §

Ilmoitusasiat

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginkanslia

Voimaan tullut asemakaava: Kaarela, Vellikellontie 4

Kaupunginvaltuuston 13.3.2024, § 62, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kaarela, Malminkartano, tontti 33245/4 sekä katualueet, piirustus nro 12845, Vellikellontie 4.

HEL 2022-006146.

Voimaan tullut asemakaava: Vartiokylä, Myllärintie 10

Kaupunginvaltuuston 13.3.2024, § 63, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:
Vartiokylä, tontit 45110/9 ja 10 sekä puistoalue, piirustus nro 12813, Myllärintie 10
HEL 2019-001988.

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 29.4.2024 § 262

Alueen varaaminen Yrjö ja Hanna -säätiö sr:lle vanhusten palveluasuntohankkeen suunnittelua varten (Kannelmäki, tontti 33149/1)

HEL 2024-004047

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Nina Crow, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 26317

nina.crow@hel.fi