Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

8. / 131 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta merkitsi asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 2.8.2021 § 219 asia/3

Kaupunginvaltuustoon valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi 1.8.2021 alkavaksi vaalikaudeksi valitut
HEL 2021-006877 T 00 00 01

Kvsto 2.8.2021 § asia/4

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta
HEL 2021-002513 T 00 00 02

Kvsto 2.8.2021 § 221 asia/5

Pormestarin valinta vuonna 2021 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi
HEL 2021-002449 T 00 00 02

Kvsto 2.8.2021 § 222 asia/6

Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestarin valinta vuonna 2021 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi
HEL 2021-002450 T 00 00 02

Kvsto 2.8.2021 § 227 asia/11

Kaupunginhallituksen jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi
HEL 2021-002463 T 00 00 02

Kvsto 2.8.2021 § 228 asia/12

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi
HEL 2021-002460 T 00 00 02

Kvsto 2.8.2021 § 229 asia/13

Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi
HEL 2021-002461 T 00 00 02

Kvsto 2.8.2021 § 232 asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi
HEL 2021-002501 T 00 00 02

Kvsto 2.8.2021 § 235 asia/19

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi
HEL 2021-002502 T 00 00 02

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi