Informaatio Kunnossapitoyksikön henkilöstöresursoinnista

5. / 43 §

Informaatio Kunnossapitoyksikön henkilöstöresursoinnista

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Asiaa selostetaan kokouksessa.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätietojen antaja

Paavo Aarnio, henkilöstösuunnittelija , puhelin: 09 310 21348

paavo.aarnio@hel.fi

Toni Jurva, yksikön johtaja, puhelin: 09 310 34825

toni.jurva@hel.fi