Ilmoitusasiat

8. / 92 §

Ilmoitusasiat

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Käsittely

Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan: Tarkastusjohtaja esittelee lakisääteistä sidonnaisuuksien ilmoittamisen prosessia ja kertoo tarkastuslautakunnan roolista sidonnaisuuksien valvonnassa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Sidonnaisuusilmoitusten valvonta

Controller esittelee lakisääteistä sidonnaisuuksien ilmoittamisen prosessia ja kertoo tarkastuslautakunnan roolista sidonnaisuuksien valvonnassa.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä