Kokouksessa jätetyt aloitteet

§ 81

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

Ryhmäaloitteet

  • Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite ruotsinkielisestä ympärivuorokautisesta päiväkodista.

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Tuula Haataisen ym. aloite nuorten kasvaneeseen asunnottomuuteen puuttumisesta
  • valtuutettu Otto Meren ym. aloite tekojääkentän saamisesta Tehtaanpuiston kentälle
  • valtuutettu Mai Kivelän ym. aloite retkeilyreittien merkintöjen parantamisesta
  • valtuutettu Sami Muttilaisen ym. aloite home- ja sisäilmaongelmaisten kaupungin tilojen selvittämisestä
  • valtuutettu Vesa Korkkulan ym. aloite vallan lisäämisestä kouluille.

Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje