Kaupunginvaltuuston 29.1.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

20. / 92 §

Kaupunginvaltuuston 29.1.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 29.1.2020 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

11 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

12 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

13 §, Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä

Ei toimenpidettä.

14 §, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaostonvarajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kulttuuri- ja kirjastojaostolle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

15 §, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi liikuntajaostolle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

16 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille sekä Helsingin käräjäoikeudelle.

17 §, Hallintosäännön muutos koskien valtionperintöjen käyttöä

Tiedoksi kaupunginkanslialle, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialle sekä sosiaali- ja terveystoimialalle.

18 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotontille sekä pysäköintitontille (Munkkiniemi ja Konala)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

19 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinrakennusten tontille ja pysäköintitontille (Kaarela, Kuninkaantammi)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

20 §, SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloite myönteisen erityiskohtelunrahoituksen laajentamisesta

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

21 §, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite hirsirakenteisen koulun toteuttamiseksi

Ei toimenpidettä.

22 §, Valtuutettu Atte Kalevan aloite Malmin lentokentän alueen YVA-menettelystä

Ei toimenpidettä.

23 §, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite sähköautoilun edistämisestä uudis- ja täydennysrakentamisessa

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

24 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 14 - 19 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna