Kaupunginvaltuuston 5.10.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

11. / 694 §

Kaupunginvaltuuston 5.10.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 5.10.2022 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

228 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

229 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

230 §, Ilmoitus valtuustoryhmästä erottamisesta

Ei toimenpidettä.

231 §, Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, tarkastusvirastolle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

232 §, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaostolle, tarkastusvirastolle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle

233 §, Metron raidevirtapiirien korvaamisen hankesuunnitelma

Tiedoksi liikenneliikelaitoksen johtokunnalle ja liikenneliikelaitokselle.

234 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuosina 2023 ja 2024

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote tonttien vuokralaisille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja kaupunkiympäristön toimialalle.

235 §, Kaarelan Pihkatien asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12690)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Kymp/Talouden tuelle, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes), Helsinki sekä kaavamuutoksen hakijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle sekä asemakaavoitukselle.

236 §, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite kaupungin kattavan toimenpideohjelman laatimisesta henkilöstöpulan ratkaisemiseksi

237 §, Valtuutettu Seija Muurisen aloite työryhmästä määrittelemään sote-toimialan henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen vaikuttavia toimia

238 §, Valtuutettu Mika Ebelingin aloite ystävyyskaupunkitoiminnasta Kiovan kaupungin kanssa

Ei toimenpidettä.

239 §, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite kaupungin johtoryhmän muistioiden julkistamisesta

Asia palautettiin kaupunginkansliaan uudelleen valmisteltavaksi.

240 §, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite englannilla pärjäämisen helpottamisesta Helsingissä

241 §, Valtuutettu Elina Kauppilan aloite luonnonvaraisten eläinten auttamista jatkettava

Ei toimenpidettä.

242 §, Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite yksityisten ilotulitteiden kieltäminen Helsingin kantakaupungin alueella

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

243 §, Valtuutettu Elina Kauppilan aloite rollaattorin kanssa matkustaminen maksuttomaksi

244 §, Valtuutettu Nora Grotenfeltin aloite peruskoulujen iltapäivän välipalasta

245 §, Valtuutettu Nora Grotenfeltin aloite maahanmuuttajien integraatiosta ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa

246 §, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite leikkipuistojen hävikkiruuan jakamisesta aikuisille

247 §, Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite leikkipaikkojen lelulaatikoista

248 §, Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite leikkipuistojen kesätoiminnan kehittämisestä

249 §, Valtuutettu Pentti Arajärven aloite kaupunkilaisten nimikkopuiden rekisteröinnistä

250 §, Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite omaishoitajien maksuttomista liikuntapalveluista

251 §, Valtuutettu Eva Biaudet'n aloite vaihdevuosineuvonnasta

252 §, Valtuutettu Maarit Vierusen aloite terveysasemapalvelujen ulkoistamisesta Vuosaaren terveysasemalla

Ei toimenpidettä.

253 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Kokouksessa jätettyjen aloitteiden osoittamisesta vastattavaksi päätetään erikseen.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna