Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

15. / 95 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 1.4.2019 § 224, asia/9

Ruoholahden metron sähkönsyöttöaseman hankesuunnitelma
HEL 2018-005949 T 02 08 03 01

Khs 8.4.2019 § 247, asia/17

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 14
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 4.4.2019
===

Khs 15.4.2019 § 249, asia/2

V 24.4.2019, Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet
HEL 2019-002278 T 00 00 02

Khs 15.4.2019 § 253, asia/6

Hämeentien raitioradan ja ratasähkötöiden hankesuunnitelmat
HEL 2019-001912 T 08 02 01

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström