Kaupunginvaltuuston kokouksessa 18.1.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

28. / 72 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 18.1.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 18.1.2023 jätettyihin aloitteisiin vastataan seuraavasti:

Kaupunginhallitus (käsittely kaupunginvaltuustossa)

 • valtuutettu Laura Kolehmaisen aloite vanhojen puiden säästämisestä rakennushankkeiden yhteydessä
 • valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan aloite Kivikon suljettavan hiihtohallin muuttamisesta muuhun urheilukäyttöön
 • valtuutettu Titta Hiltusen aloite kuntoutuspsykoterapian taloudellisesta saavutettavuudesta helsinkiläisille

Kaupunginhallitus

 • valtuutettu Anniina Iskaniuksen aloite Senaatintorin mahdollistamisesta pysyväksi tapahtuma-alueeksi

Kaupunkiympäristölautakunta

 • valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Kahvikorttelin liikenneturvallisuuden parantamisesta Vuosaaressa
 • valtuutettu Ville Jalovaaran aloite liikenneturvallisen ja ympäristöystävällisen väistötilan etsimisestä Heteniityn koululle

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että valtuutettu Ville Jalovaaran aloite liikenneturvallisen ja ympäristöystävällisen väistötilan etsimisestä Heteniityn koululle menee vastattavaksi kaupunkiympäristölautakunnalle eikä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 18.1.2023 jätettyihin aloitteisiin vastataan seuraavasti:

Kaupunginhallitus (käsittely kaupunginvaltuustossa)

 • valtuutettu Laura Kolehmaisen aloite vanhojen puiden säästämisestä rakennushankkeiden yhteydessä
 • valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan aloite Kivikon suljettavan hiihtohallin muuttamisesta muuhun urheilukäyttöön
 • valtuutettu Titta Hiltusen aloite kuntoutuspsykoterapian taloudellisesta saavutettavuudesta helsinkiläisille

Kaupunginhallitus

 • valtuutettu Anniina Iskaniuksen aloite Senaatintorin mahdollistamisesta pysyväksi tapahtuma-alueeksi

Kaupunkiympäristölautakunta

 • valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Kahvikorttelin liikenneturvallisuuden parantamisesta Vuosaaressa

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 • valtuutettu Ville Jalovaaran aloite liikenneturvallisen ja ympäristöystävällisen väistötilan etsimisestä Heteniityn koululle

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Sulje

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 18.1.2023 jätettiin kuusi aloitetta. Kokouksessa jätetyt aloitteet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallitus jakaa aloitteet vastattavaksi hallintosäännön 30 luvun 11 ja 12 §:issä määrätyin perustein.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi