Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

6. / 72 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta merkitsi asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 17.3.2021

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Kvsto 31.3.2021 § 66 asia/4

Muutos kaupunginvaltuuston kokousaikoihin
2021 HEL 2020-006980 T 00 00 02

Kvsto 31.3.2021 § 72 asia/10

Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen
HEL 2021-002358 T 00 00 02

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 22.3.2021 § 203 asia/13

Helsingin kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen
HEL 2021-003003 T 02 02 01

Khs 22.3.2021 § 208 asia/18

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen alueelliset ja infra -yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille
HEL 2021-001703 T 00 01 05

Khs 22.3.2021 § 210 asia/20

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen toimitilat -yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille
HEL 2021-000028 T 00 01 05

Khs 29.3.2021 § 224 asia/7

Helsingin kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen
HEL 2021-003003 T 02 02 01

Khs 29.3.2021 § 230 asia/13

Henkilöstöraportti 2020
HEL 2021-003303 T 01 00 02 01

Khs 29.3.2021 § 231 asia/14

Helsingin kaupungin tietotilinpäätös
HEL 2020-001232 T 00 01 01

Khs 29.3.2021 § 243 asia/26

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 12
===
liikenneliikelaitos 25.3.2021
===

Konsernijaosto (Koja)

Koja 22.3.2021 § 3 asia/3

Helsingin kaupungin yrityshaastattelututkimuksen tulokset ja johtopäätökset
HEL 2021-001090 T 14 00 00

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi