Ilmoitusasiat

2. / 123 §

Ilmoitusasiat

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginkanslia

Voimaan tullut asemakaava

Kaupunkiympäristölautakunnan 15.1.2019 § 7 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kulosaari, tontti 42067/4 (piirustus nro 12545, Rantatöyry 1)

HEL 2018-002819

Helsingissä 4.3.2019

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön vs. toimialajohtaja
Silja Hyvärinen