Pöytäkirjan tarkastajien valinta

2. / 179 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Sinikka Vepsä ja Mika Raatikainen sekä varalle valtuutetut Vesa Korkkula ja Jaana Pelkonen.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Sinikka Vepsä ja Mika Raatikainen sekä varalle valtuutetut Vesa Korkkula ja Jaana Pelkonen.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje