Pöytäkirjan tarkastajien valinta

2. / 209 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Daniel Sazonov ja Sanna Vesikansa sekä varalle valtuutetut Abdirahim Hussein ja Petra Malin.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Daniel Sazonov ja Sanna Vesikansa sekä varalle valtuutetut Abdirahim Hussein ja Petra Malin.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje