Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

2. / 2 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten 17.12.2018 - tekemiä päätöksiä:

Toimialajohtaja

17.12.2018, 63 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan digitalisaatio-ohjelman työryhmän asettaminen

20.12.2018, 64 §
Tapahtumayhteistyösopimus, salibandyn miesten MM-kilpailut 2020

20.12.2018, 65 §
Toimialan toimintasäännössä määritellyn sijaisjärjestyksen täydentäminen

21.12.2018, 66 §
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sen alaisten jaostojen esittelijät

21.12.2018, 67 §
Tarvepäätös varastotilan käyttöön ottamisesta kaupunkiympäristön toimialalta Helsingin taidemuseolle

27.12.2018, 68 §
Kirjastojen aukioloajat 1.1.-31.5.2019 ja poikkeukselliset aukioloajat 2019, 6.1.2020 saakka

31.12.2018, 69 §
Tapanilan alueen nuorisotyötä koskevan hankinnan toisen optiokauden käyttäminen

2.1.2019, 1 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä

Hallintojohtaja

20.12.2018, 53 §
Toimialan hallinnon päälliköiden sijaisuusjärjestely

20.12.2018, 54 §
Asiakaspalautejärjestelmän hankinta Palvelukeskus Helsinki -liikelaitokselta

2.1.2019, 1 §
Hallintojohtajan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2019

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja

3.1.2019, 1 §
Kirjastopalvelujen johtajan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2019

Aluekirjastopalvelujen johtaja

Aluekirjastopalvelujen johtajan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2019

Keskustakirjaston johtaja

3.1.2019, 1 §
Keskustakirjaston johtajan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2019

Yhteisten palvelujen päällikkö

Yhteisten palvelujen päällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2019

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kulttuurijohtaja

18.12.2018, 23 §
Taidelahjoituksen vastaanottaminen Helsingin taidemuseolle

18.12.2018, 24 §
Salassa pidettävä

18.12.2018, 25 §
Salassa pidettävä

27.12.2018, 26 §
Vahingonkorvaushakemus koskien esinevahinkoa

2.1.2019, 1 §
Kulttuurijohtajan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2019

Taidemuseon johtaja

18.12.2018, 84 §
Taidehankinta, Taidemuseo, Taidemaalariliitto

19.12.2018, 85 §
Taidemuseon prosenttirahataidehankinta, Keskustakirjasto Oodi, valmistumispäätös (O.K.)

7.1.2019, 1 §
Kaupungin taidemuseon johtajan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2019

Kaupunginmuseo, museonjohtaja

2.1.2019, 1 §
Kaupunginmuseon johtajan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2019

Yleiset kulttuuripalvelut, kulttuuripalvelupäällikkö

2.1.2019, 1 §
Kulttuuripalvelupäällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2019

Kumppanuuspäällikkö

2.1.2019, 1 §
Kumppanuuspäällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2019

Kirjastopalvelujen johtaja

27.12.2018, 19 §
Hankinta, Kirjastot.fi Kirjasammon suosittelu- ja hakutoimintojen toteutustyö, Kaupunginkirjasto

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntapaikkapäällikkö

19.12.2018, 72 §
Säilytystilojen vuokraaminen Töölön kisahallista Helsingin poliisilaitokselle

20.12.2018, 73 §
Varastotilojen vuokraus Käpylän liikuntapuiston Velodromin alueelta Cycle Club Helsinki ry:lle

Ulkoilupalvelupäällikkö

19.12.2018, 76 §
Adventure Partners Oy, alueen (kallioseinämän) vuokraus Pikkukosken uimarannan läheisyydestä

20.12.2018, 77 §
Maa-alueen vuokraus Kiinteistö Oy Helsingin Meripellontie 2:lle Puotilan venesatama-alueelta

3.1.2019, 1 §
Ulkoilupalvelupäällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2019

Liikuntapalvelupäällikkö

17.12.2018, 25 §
Starttiavustusten 2018 jakaminen yhdistyksille

17.12.2018, 26 §
Tapahtuma-avustusten 2018 myöntäminen

Nuorisopalvelukokonaisuus

Itäinen nuorisotyö, nuorisotyön aluepäällikkö

3.1.2019, 1 §
Itäisen nuorisotyön aluepäällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2019

Itäinen nuorisotyö, kumppanuuspäällikkö

19.12.2018, 70 §
Nuorten toimintaryhmän Behind the scenes projektiavustushakemus vuodelle 2018

19.12.2018, 71 §
Nuorten toimintaryhmän Start of Your Ending projektiavustushakemus 2018

19.12.2018, 72 §
Helsingin Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry:n kuljetusavustuhakemus

19.12.2018, 73 §
Stadin Nuorisoseurat ry:n kuljetusavustushakemus

2.1.2019, 1 §
Kumppanuuspäällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2019

2.1.2019, 2 §
Helsingin Vasemmistonuoret ry:n kuljetusavustushakemus 2018

Läntinen nuorisotyö, nuorisotyön aluepäällikkö

3.1.2019, 1 §
Läntisen nuorisotyön aluepäällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2019

Pohjoinen nuorisotyö, nuorisotyön aluepäällikkö

3.1.2019, 1 §
Pohjoisen nuorisotyön aluepäällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2019

Kulttuurijaosto

19.12.2018, § 37
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

19.12.2018, § 38
Taide- ja kulttuuriavustukset vuodelle 2019, yli 50 000 euroa

Liikuntajaosto

11.12.2018, § 20
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

11.12.2018, § 21
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston kevätkauden 2019 kokousajat

11.12.2018, § 22
Liikuntajaoston lausunto kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta

11.12.2018, § 23
Liikunnan talousarvioon merkityt laitosavustukset 2019

11.12.2018, § 24
Muut liikunnan talousarviossa mainitut laitosavustukset vuonna 2019

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätietojen antaja

Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87764

pirjo.palamaa@hel.fi