Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

14. / 73 §

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi, että johtokunnan puheenjohtajan ilmoitukset viikolta 10 – 13/2019, ettei ota/esittele otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksiköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

 
§
Toimitusjohtaja
40 – 59
Yhteiset palvelut, hallintojohtaja
 
Toiminnanohjaus, yksikön johtaja
 
Infra ja kalusto, yksikön johtaja
21 – 28
Kunnossapito, yksikön johtaja
14 – 21
Liikennöinti, yksikön johtaja
 
 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström