Perehdytys kaluston kunnossapitotoimintoihin

4. / 66 §

Perehdytys kaluston kunnossapitotoimintoihin

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL-Kunnossapito jakautuu sekä vaunukaluston että infran kunnossapitoon. Kaluston kunnossapitopäällikkö Perttu Juhas tulee esittelemään vaunukaluston kunnossapitoon liittyvät toiminnot:

  • organisaation rakenne ja rajapinnat
  • varikot
  • kehityskohteet ja tulevaisuuden suunnitelmat
  • kehitysohjelmien vaikutus operatiiviseen toimintaan ja
  • kunnossapidon osa-alueet läpi myös kalustotyypeittäin
Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Toni Jurva