Ilmoitusasiat

15. / 107 §

Ilmoitusasiat

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tilintarkastuksen laatu

Tarkastusvirasto on selvittänyt vuoden 2021 aikana kaupungin konserniyhteisöjen tilintarkastuksen laatua konserniyhteisöjen johdolle osoitetulla kyselyllä. Tarkastuspäällikkö selostaa laatukyselyjen tuloksia.

Tarkastuslautakunnan toimintasuunnitelman valmistelu

Kaupungin hallintosäännön 4. luvun 4 §:n mukaan tarkastusviraston tehtävänä on valmistella yhteistyössä lautakunnan kanssa lautakunnan toimikauden kattava toimintasuunnitelma. Arviointipäällikkö selostaa toimintasuunnitelmaluonnoksen sisältöä.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä