Kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.3.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

16. / 211 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.3.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.3.2023 jätettyihin aloitteisiin vastataan seuraavasti:

Kaupunginhallitus (käsittely kaupunginvaltuustossa)

  • Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite nuorten hyvinvointipalveluiden saatavuuden turvaamisesta
  • valtuutettu Petra Malinin talousarvioaloite varhaiskasvatuksen tilapaikkojen täyttämisestä
  • valtuutettu Pentti Arajärven aloite aloitteiden määrärahakäytännöstä
  • valtuutettu Reetta Vanhasen aloite hoidon jatkuvuudesta perusterveydenhuollossa
  • valtuutettu Mari Holopaisen aloite varhaiskasvatuksen tilamitoituksen väljentämisestä
  • valtuutettu Petra Malinin aloite saamelaislasten ja romanilasten hyvinvoinnista ja oikeuksista

Kaupunkiympäristölautakunta

  • valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Vuosaaren ja Rastilan metroasemien roska-astioiden uusimisesta

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.3.2023 jätettiin seitsemän aloitetta. Kokouksessa jätetyt aloitteet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallitus jakaa aloitteet vastattavaksi hallintosäännön 30 luvun 11 ja 12 §:issä määrätyin perustein.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi