Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

1. / 338 §

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

 • Pia Pakarinen, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara
 • Sini Korpinen, tilalle Matti Niiranen
 • Nina Suomalainen, tilalle Laura Rissanen
 • Elina Valtonen, tilalle Seida Sohrabi
 • Alviina Alametsä, tilalle Tuomas Tuomi-Nikula
 • Maria Ohisalo, tilalle Johanna Sydänmaa
 • Minna Lindgren, tilalle Kati Juva
 • Tuula Haatainen, tilalle Jukka Järvinen
 • Suldaan Said Ahmed, tilalle Ajak Majok
 • Mikael Jungner, tilalle Sanna-Leena Perunka

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 • Mai Kivelä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje