Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

§ 366

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Elina Moision aloite Helsingin mahdollisuudesta osallistua Global Active City  -ohjelmaan
  • valtuutettu Sinikka Vepsän aloite helsinkiläisten 65-vuotta täyttävien vammaisten henkilöiden palvelujen säilyttämisestä vammaispalvelujen piirissä
  • valtuutettu Juhani Strandénin aloite raitiovaunulipun säilyttämisestä tulevassa vyöhykemallissa
  • valtuutettu Terhi Peltokorven aloite ilmastovaikutusten arvioinnin käyttöönotosta päätöksenteossa.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje