Kyselytunti

3. / 278 §

Kyselytunti

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kyselytunnilla oli esillä valtuutettujen Eva Biaudet'n, Veronika Honkasalon ja Kaisa Hernbergin kysymykset aiheesta toimenpiteet ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Kaupunginvaltuusto järjestää kyselytunnin.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje