Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

2. / 68 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Toimialajohtaja

11.5.2021, 27 §
Avoin ja ryhmämuotoinen nuorisotyö Puistolan peruskoululla

12.5.2021, 28 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yleisölle avoimien asiakastilojen sulkeminen ja toiminnoiltaan supistettavat toimipisteet ajalla 17.–23.5.2021 koronavirustilanteesta johtuen sekä toimintojen osittainen
avaaminen

20.5.2021, 29 §
Helmet-kirjastokorttien hankinta

21.5.2021, 30 §
Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja Helsingin tapahtumasäätiö sr:n välinen yhteistyösopimus

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja

14.5.2021, 12 §
Salassa pidettävä

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Museonjohtaja

18.5.2021, 5 §
Toimivallan siirtäminen kulttuuriin ja vapaa-ajan toimialalla kaupunginmuseossa hankintavaltuuksissa

18.5.2021, 6 §
Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla kapunginmuseossa hankintavaltuuksissa

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

7.5.2021, 20 §
Yhteisjärjestelysopimuksen liittäminen lisälehdellä pitkäaikaiseen Urhea-halli Oy:n ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan väliseen maanvuokrasopimukseen 2019-012623

19.5.2021, 21 §
Tutkimusluvan myöntäminen ikääntyneiden liikuntaneuvonnan toteutuminen ja kehittämistarpeet Helsingin kaupungilla - opinnäytetyötä varten

19.5.2021, 22 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

21.5.2021, 23 §
Töölön kisahallin näyteikkunatila nro 6 vuokraus Hautauspalvelu Aaltonen Oy:lle

Ulkoilupalvelupäällikkö

12.5.2021, 32 §
Vesiliikennelaituripaikan vuokraaminen käyttöoikeudella Royal Line Oy:lle Kalasatamasta

17.5.2021, 33 §
Seurasaaren uimarannan kahvilan vuokraaminen Blue Peak Oy:lle

19.5.2021, 34 §
Aluspaikan vuokraaminen IHA-Lines Oy:lle Merisatamanrannasta

20.5.2021, 35 §
Aluspaikan vuokraamisesta Amfion Marine Charters Oy:lle Pohjoisrannasta tehdyn päätöksen peruminen

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisoasiainjohtaja

12.5.2021, 18 §
Lasten ja nuorten englanninkielisten vapaa-ajan harrastuspalvelujen hankinta

Kulttuuri- ja kirjastojaosto

18.5.2021, § 11
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

18.5.2021, § 12
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston syyskauden ensimmäinen kokous vuonna 2021

18.5.2021, § 13
Taide- ja kulttuuriavustukset 2021, kulttuuri- ja kirjastojaoston 4. jako

18.5.2021, § 14
Helsingin kulttuuripalkinto ja vuoden taiteilijapalkinnot 2021

18.5.2021, § 15
Finnish Music Hall of Fame Oy:n kehittämisavustus 2021

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätietojen antaja

Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87764

pirjo.palamaa@hel.fi