Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

12. / 57 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 26.2.2020 § 57 Asia/6

Vuoden 2019 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnan tavoitteet
HEL 2020-000718 T 02 02 01

Linkki pöytäkirjaan

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 9.3.2020 § 179 Asia/20

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 10
===
liikenneliikelaitos 6.3.2020
===

Linkki pöytäkirjaan

Konsernijaosto

10.2.2020 § 4 Asia/7

Jäsenen nimeäminen Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitoksen hallitukseen
HEL 2020-000469 T 00 01 05

Linkki pöytäkirjaan

16.3.2020

Ei HKL:ää koskevia asioita

Linkki pöytäkirjaan

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi