Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

1. / 51 §

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

  • Fatim Diarra tilalla Johanna Nuorteva
  • Tuula Haatainen tilalla Maija Anttila
  • Terhi Koulumies tilalla Laura Rissanen
  • Maria Ohisalo tilalla Jarmo Nieminen
  • Pia Pakarinen tilalla Matias Pajula
  • Jaana Pelkonen tilalla Tapio Klemetti
  • Satu Silvo tilalla Lilja Tamminen
  • Sampo Terho tilalla Nuutti Hyttinen

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

  • Thomas Wallgren
  • Eveliina Heinäluoma

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kaupunginvaltuusto päättää todeta esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje