Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1. / 12 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Heimo Laaksonen ja Niilo Toivonen sekä varatarkastajiksi jäsenet Päivi Meros ja Otto Meri.

Käsittely

Lautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta valita yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi Laura Varjokarin sijasta Heimo Laaksosen ja varatarkastajaksi Elina Moision sijasta Päivi Meroksen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Laura Varjokari ja Niilo Toivonen sekä varatarkastajiksi jäsenet Elina Moiso ja Otto Meri.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio