Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

10. / 120 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta merkitsi asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 2.6.2021 § 178 asia/17

Valtuutettu Mai Kivelän aloite ilmastohaitallisesta mainonnasta vapaasta kaupunkitilasta
HEL 2021-001525 T 00 00 03

Linkki pöytäkirjaan

Kvsto 16.6.2021 § 189 asia/7

Osallistuminen Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen
HEL 2021-005377 T 00 01 06

Kvsto 16.6.2021 § 190 asia/8

Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2020
HEL 2021-003311 T 11 00 01

Kvsto 16.6.2021 § 194 asia/12

Helsingin maanalainen yleiskaava 2021 (nro 12704)
HEL 2017-001746 T 10 03 02 00

Kvsto 16.6.2021 § 203 asia/21

Valtuutettu Mai Kivelän aloite ilmastohaitallisesta mainonnasta vapaasta kaupunkitilasta
HEL 2021-001525 T 00 00 03

Kvsto 16.6.2021 § 206 asia/24

Valtuutettu Petra Malinin aloite Helsingin kaupungin toimista työnantajana vanhempien uupumisen vähentämiseksi
HEL 2021-000695 T 00 00 03

Linkki pöytäkirjaan

Kvsto 23.6.2021 § 210 asia/3

Vuoden 2020 arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus sekä vastuuvapaus vuodelta 2020
HEL 2020-006250 T 00 03 00

Kvsto 23.6.2021 § 211 asia/4

Helsingin kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen
HEL 2021-003003 T 02 02 01

Kvsto 23.6.2021 § 213 asia/6

Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen
HEL 2021-002358 T 00 00 02

Kvsto 23.6.2021 § 215 asia/8

Valtuutettu Mia Haglundin aloite ilmastobudjetoinnin ottamisesta käyttöön
HEL 2020-013684 T 00 00 03

Linkki pöytäkirjaan

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 24.5.2021 § 391 asia/3

Muutos kaupunginhallituksen kokousaikoihin 2021
HEL 2020-009204 T 00 00 02

Khs 24.5.2021 § 395 asia/7

Periaatepäätös sähkölauttahankkeen jatkovalmistelusta
HEL 2021-005767 T 00 01 04 00

Khs 24.5.2021 § 398 asia/10

Lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2020 arviointikertomuksesta
HEL 2020-006250 T 00 03 00

Khs 24.5.2021 § 400 asia/12

Valtuutettu Mirita Saxbergin toivomusponsi Laajasalon ratikkakorttelin kaava-alueen eteläpuolelle jäävän metsäalueen luonnonrauhan säilyttämisestä
HEL 2020-012225 T 00 00 03

Linkki pöytäkirjaan

Khs 7.6.2021 § 424 asia/3

V 23.6.2021, Helsingin kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen
HEL 2021-003003 T 02 02 01

Khs 7.6.2021 § 429 asia/8

V 23.6.2021, Valtuutettu Mia Haglundin aloite ilmastobudjetoinnin ottamisesta käyttöön
HEL 2020-013684 T 00 00 03

Khs 7.6.2021 § 430 asia/9

V 23.6.2021 Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen
HEL 2021-002358 T 00 00 02

Khs 7.6.2021 § 431 asia/10

V 16.6.2021 Helsingin maanalainen yleiskaava 2021 (nro 12704)
HEL 2017-001746 T 10 03 02 00

Khs 7.6.2021 § 433 asia/12

V 16.6.2021, Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2020
HEL 2021-003311 T 11 00 01

Khs 7.6.2021 § 436 asia/15

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2021 talousarvion kohdasta 8 03 02 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi
HEL 2021-005220 T 02 02 02

Khs 7.6.2021 § 447 asia/26

Valtuutettu Hannu Oskalan toivomusponsi Ruoholahden metroaseman itäisen sisäänkäynnin rakentamismahdollisuuksista
HEL 2020-010229 T 00 00 03

Khs 7.6.2021 § 455 asia/34

Pasilan raitioteiden raiteistomuutosten hankesuunnitelma
HEL 2021-004787 T 08 00 02

Linkki pöytäkirjaan

Khs 14.6.2021 § 461 asia/4

V 23.6.2021, Valtuutettu Mia Haglundin aloite ilmastobudjetoinnin ottamisesta käyttöön
HEL 2020-013684 T 00 00 03

Khs 14.6.2021 § 462 asia/5

V 23.6.2021 Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen
HEL 2021-002358 T 00 00 02

Linkki pöytäkirjaan

Khs 21.6.2021 § 481 asia/3

V 23.6.2021 Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen
HEL 2021-002358 T 00 00 02

Khs 21.6.2021 § 494 asia/16

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 24
===
liikenneliikelaitos 15.6.2021
===

Linkki pöytäkirjaan

Khs 28.6.2021 § 513 asia/19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 25.
===
liikenneliikelaitos 23.6.2021
===

Linkki pöytäkirjaan

Konsernijaosto (Koja)

Koja 14.6.2021 § 75 asia/2

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat syyskaudella 2021
HEL 2021-006066 T 00 00 02

Koja 14.6.2021 § 79 asia/8

Itärata Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen
HEL 2021-005377 T 00 01 06

Koja 14.6.2021 § 82 asia/11

PKS-yhteisöraportti 1/2021
HEL 2021-005990 T 00 01 06

Linkki pöytäkirjaan

Elinkeinojaosto (Elja)

Elja 21.6.2021 § 12 asia/2

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston kokousajat syyskaudelle 2021
HEL 2019-011276 T 00 00 02

Elja 21.6.2021 § 14 asia/4

Päärautatieaseman ympäristön hankkeiden vaikutuksia ydinkeskustan elinvoimaan
HEL 2021-007022 T 08 00 00

Linkki pöytäkirjaan

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi