Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

9. / 41 §

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi johtokunnan puheenjohtajan ilmoitukset viikoilta 5-7/2021, ettei ota/esittele otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksiköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

2021§
Toimitusjohtaja18 - 23
Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki, yksikön johtaja6
Talous ja toiminnanohjaus, yksikön johtaja 
Suuret kaupunkiraidehankkeet, yksikön johtaja3
Omaisuudenhallinta, yksikön johtaja11 - 13
Kunnossapito, yksikön johtaja 4 - 6
Liikennöinti, yksikön johtaja  

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi