Kaupunginvaltuuston 3.3.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

15. / 175 §

Kaupunginvaltuuston 3.3.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 3.3.2021 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

44 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

45 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

46 § Kyselytunti

Ei toimenpidettä.

47 §, Hallintosäännön muuttaminen, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toimielimelle säädettyjen tai määrättyjen tehtävien hoitaminen

Asiasta on tehty erillinen täytäntöönpanopäätös kaupunginhallituksen aamukoulussa 4.3.2021 § 158.

48 §, Valtuutettu Emma Karin aloite Helsingin kaupungista perheystävällinentyöpaikka

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

49 §, Valtuutettu Seija Muurisen aloite mielenterveyskuntoutujien asumisketjun sujuvoittamiseksi

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

50 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 7 - 16 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Talousarvioaloitteet 17 - 73 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm