Ilmoitusasiat

8. / 72 §

Ilmoitusasiat

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Käsittely

Tarkastuslautakunta päätti käsitellä kahdeksannen esityksen kokouksen viidentenä asiana.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lautakunnan arviointitoiminta, arviointikertomus ja arvioinnin käsikirja

Arviointipäällikkö esittelee tarkastuslautakunnan arviointitoimintaa.

Tarkastusviraston toiminnan esittely

Tarkastusjohtaja esittelee viraston toimintaa.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä