Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

9. / 113 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 6.5.2020 § 128, asia/3

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta
HEL 2020-004134 T 00 00 02

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 25.5.2020 § 318, asia/11

Lausunto Vantaan kaupungille Vantaan yleiskaava 2020 - ehdotuksesta
HEL 2020-004734 T 10 03 01

Khs 1.6.2020 § 323, asia/2

V 17.6.2020, Helsingin kaupungin vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen
HEL 2020-001859 T 02 02 01

Khs 1.6.2020 § 325, asia/4

V 10.6.2020, Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen
HEL 2020-004094 T 00 00 02

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski