Kaupunginvaltuuston 21.6.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

13. / 450 §

Kaupunginvaltuuston 21.6.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 21.6.2023 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

157 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

158 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

159 §, Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

160 §, Vuoden 2022 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely sekä vastuuvapaus vuodelta 2022

Ei toimenpidettä.

161 §, Helsingin kaupungin vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

162 §, Kårkullan kuntayhtymän arviointi- ja tilintarkastuskertomusten käsittely ja vastuuvapauden myöntäminen

Ei toimenpidettä.

163 §, Kårkullan kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätös

Ei toimenpidettä.

164 §, Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

Ei toimenpidettä.

165 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille maa- ja vesialueille (Länsisatama, Hietalahti)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote vuokralaiselle ja kaupunkiympäristön toimialalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

166 §, Tilojen vuokraaminen varhaiskasvatuksen käyttöön (Kamppi, Kaartin Lasaretin kortteli)

Kaupunginhallitus

  • oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusyksikkö 1:n päällikön allekirjoittamaan liitteenä 2 olevan Hietalahden kiinteistökehitys Oy:n kanssa tehtävän vuokrasopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä muutoksia.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle ja kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

167 §, Haagan päiväkoti Tuulin ja ympäristön asemakaavan muutos (nro 12804)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut – kuntayhtymälle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, asemakaavoitukselle ja kaupunginmuseolle.

168 §, Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite keinoista tehdä Helsingistä paras kaupunki oppia työssä

Ei toimenpidettä.

169 §, Valtuutettu Otto Meren aloite Lenininpuiston uudelleen nimeämisestä

Ei toimenpidettä.

170 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Kokouksessa jätettyjen aloitteiden osoittamisesta vastattavaksi päätetään erikseen.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna